Ştiri site

cursuri facultative studenți USAMV Cluj

cursuri facultative studenți USAMV Cluj

by GUDEA ALEXANDRU -
Number of replies: 0

Pachetul 1 - CURSURI FACULTATIVE TRANSVERSALE

 

Se pot inscrie studentii USAMVCN nivel LICENTA din orice an de studiu

Inscrierile se fac pana în data de 10.10.2021

1.     ONE HEALTH

Titularii activităţilor de curs: Prof. Dr. Andrei Daniel Mihalca, Prof. Dr. Ramona Suharoschi, Prof. Dr. Maria Rodica Sima, Conf. Dr. Mignon Sandor, Șef lucrări Dr. Cristina Hegeduș

1 ora CURS + 1 ora SEMINAR (online)  Semestrul I 2021-2022

1.     ANTREPRENORIAT conf. dr. Călin Vac, inscrieri la adresa  calin.vac@usamvcluj.ro

1 ora CURS + 1 ora SEMINAR (online)  Semestrul I 2021-2022

1.     COMUNICAREA NEW MEDIA ŞI CONSTRUCŢIA DE BRAND ÎN ONLINE (în RO și ENGLEZA) dr. Alina Nechita, alinanechitacj@gmail.com

1 ora CURS + 1 ora SEMINAR (online)  Semestrul I 2021-2022

1.      BIOINFORMATICA Titular curs: Bogdan Mirauta

2 ore CURS + 2 ore SEMINAR (online)  Semestrul I 2021-2022

Bogdan Mirauta este doctor in bioinformatica si biologie computationala al Universitatii Paris VI, Sorbona si fost postdoctorand la Institutul European de Bioinformatica. In prezent este Senior Data Scientist la Eagle Genomics.

Inscrierea se face la acest link: https://forms.gle/43cpw1tTanSPzB5J8


Pachetul 2 - CURSURI FACULTATIVE TRANSVERSALE

se adresează studenților LICENTA și MASTER din anii terminali

Inscrierile se fac pana în data de 10.10.2021

se deruleaza online/on-site in Semestrul I an universitar 2021-2022

Componenta teoretică - 14 ore/curs; Componenta aplicativă - 28 ore de activități practice;

O      1.Educație antreprenorială (conf. dr. Calin Vac Inscrieri pe adresa calin.vac@usamvcluj.ro);  formarea competențelor  viitorilor antrepenori, dezvoltarea gândirii proactive, creativității, capacității de inovare, evaluarea riscurilor, rezolvare de probleme, precum și valorizarea oportunităților și transformarea lor în rezultate pe plan financiar, social sau cultural. Se vor aborda teme ptrecum:  Antreprenor si Antreprenoriat; Oportunitati de afaceri, Initierea unei afaceri, Managementul micii afaceri, Planul de afaceri, Echipa, Marketing-ul în IMM, Finantarea unei afaceri etc.

O      2.Ecologie urbană (conf dr. Sorin Vâtcă Inscrieri pe adresa sorin.vatca@usamvcluj.ro); studiul interdisciplinar al ecosistemelor urbane, formarea competențelor cetățeanului secolului al XXI-lea, abordarea relației om-spațiu construit-mediu, formarea unei atitudini responsabile față de mediul natural și înțelegerea metodelor de management urban. Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenților cu noțiunile elementare de ecologie urbană, cu precizarea că gradul de detaliere a fiecărei problematici depinde de specificul auditoriului. De asemenea se urmareste asigurarea unui bagaj de cunoștințe şi competente în domeniu care să ofere studenților posibilitatea cunoașterii manifestărilor orașului ca sistem ecologic, dar şi alternativa intervenției, în funcție de interesele urmărite.

O      3.Ecologie rurală (conf. dr. Avram Fițiu, Inscrieri pe adresa avram.fitiu@usamvcluj.ro); - Crearea premiselor pentru dezvoltarea și implementarea de măsuri care să conducă la refacerea ecosistemelor, care să permită gestionarea riscurilor și reducerea expunerii la acestea, care să promoveze managementul durabil al resurselor de mediu - se va pune accentul pe  menţinerea unor ecosisteme sănătoase, care să ofere în continuare societăţii resurse valoroase (aer curat și apă proaspătă). Se doreste identificarea marilor provocări de tranziție ecologică a sistemelor economice din mediul rural.

O      4.SEO–Competențe digitale (prof. dr. Florica Aldea Inscrieri pe adresa faldea@usamvcluj.ro); Obiectivul general al cursuslui îl constituie activitatea de perfecţionare a vizibilitatii site-urilor web sau paginilor web în cadrul ordonarii rezultatelor căutării în lista făcută de motorul de cautare, cu implicaţii majore în comertul electronic. Se vor aborda teme precum: Realizarea continutului Web pe baza cuvintelor cheie identificate Optimizare site: continutul si structura URL-ului, popularizare în cadrul directoarelor Web, Marketing pe reţele de socializare, Conceptul page rank, Optimizarea vitezei site-ului, Instrumente de masurare a traficului Web, Google Analytics etc.

O      5.Tehnici de comunicare și negociere în afaceri (Lector dr. Tunde Giurgiuman, Inscrieri pe adresa tunde.giurgiuman@usamvcluj.ro). Cursul urmăreşte dezvoltarea competențelor de comunicare şi negociere necesare tinerilor studenţi în diferitele ipostaze din viitoarea activitate profesională. Vor fi urmărite dezvoltarea abilităților de configurare a relațiilor de afaceri prin negociere; simularea spiritului de businessman pe baza de scenarii ale negocierilor cu clienții, furnizorii, superiorii, subordonații sau cu alți parteneri de afaceri. Obiectivul cursului vizează dezvoltarea abilităţilor necesare pentru pregătirea, gestionarea şi finalizarea cu succes a oricărei situaţii de comunicare şi negociere. Parcticipanţii la acest curs vor fi capabili: să îşi dezvolte abilitatea de a transmite eficient mesaje verbale, non-verbale şi paraverbale şi să descifreze corect mesajele transmise de interlocutor; să pregătească în mod profesionist o negociere; să identifice clar fiecare etapă a negocierii în care se află şi să înţeleagă tendinţele partenerului de negociere; să utilizeze diverse tactici si stilurile de negociere adecvate partenerilor şi situaţiilor în cauză.

 

O      6.Etnografie și folclor (conf. dr. Alina Crișan, Inscrieri pe adresa alina.crisan@usamvcluj.ro). Cursul își propune o reîntoarcere la valorile și tradițiile românești.  Familiarizarea cu folclorul autentic nu mai poate constitui un punct de plecare asigurat de experienţa proprie dobândită în familie şi în societate, majoritatea studenților nemaiavând posibilitatea cunoaşterii folclorului acolo unde acesta a fost creat şi unde se mai practică în mod autentic. În zilele noastre, fenomenul folcloric este adesea alterat de interpretări şi de influenţe nefaste, pe de o parte, iar pe de altă parte, de schimbările din viaţa satului, marcat de alte forme de manifestare colectivă, decât cele autentice.  De aceea, cei care doresc să afle lucruri noi și să promoveze valorile culturale din zona etnogeografică din care provin, sunt așteptați să se înscrie la adresa de mail.